Vi utvecklar morgondagens teknik. Med moderna produkter för naturlig ventilation och klimataktiva fasader - för förbättring av komfort och inomhusluftens kvalitet, i kombination med minskad energiförbrukning.

mer information

Våra intelligenta system räddar människoliv, förbättrar lufthygienen inomhus och minskar värme- resp. kylbehovet. Här erbjuds du tysk ingenjörskonst när du projekterar. 

Sedan mer än 45 år står D+H för innovativa, framtidsanpassade kvalitetsprodukter för rökventilation och naturlig ventilation. Med ett brett sortiment - för många användningsmöjligheter och individuella krav.

Du kan lita på vårt nätverk med ca 130 service- och försäljningspartners i mer än 50 länder. Det spelar ingen roll var du använder D+H produkter. I nära samarbete med dig säkerställer vi högsta produkt- och servicekvalitet.

mer information

Sie möchten ein Partner von D+H werden? Kontakta oss!

Ett familjeföretags kraft och uthållighet gör oss oberoende, flexibla och öppna för nya idéer. Vi är präglade av ansvarsfullt samarbete och att alltid vara motiverade att finna den bästa lösningen.

mer information

logo

Download

image
logo

Kontakt

image
image

Utgivare

Adress:
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28–32
22949 Ammersbek/Tyskland
info@remove-this.dh-partner.com
+49 40 605 650

Ansvarig för innehållet:
Stefan Decknatel

Verkställande direktör:
Dirk Dingfelder

Företagsregistrering:
HRB 85057 vid Amtsgericht Hamburg

Momsregistreringsnummer:
DE813543014

Upphovsrätt:
Layout för denna webbplats, använda figurer och foton, enskilda bidrag och samlade bidrag är upphovsrättsligt skyddad. Sidorna får endast kopieras för privat bruk, ändringar får inte utföras eller kopior spridas utan tillstånd.

Ansvarsfriskrivning:
Innehåll som publiceras på den här webbplatsen har undersökts noga. D+H kan likväl inte svara för informationen som tillhandahålls är aktuell, korrekt och fullständig. Vi kan inte under några som helst omständigheter ansvara för skador som uppstår på grund av att den hämtade informationen använts.

Trots noggrann kontroll av innehållet tar vi inget ansvar för innehåll på externa länkar. För innehåll på länkade sidor ansvarar uteslutande ägarna till dessa. Av externa ägare tillhandahållet innehåll tillhör inte D+H på grund av den tekniska kopplingen.

image
image

Hantering av personuppgifter

Bäste besökare på vår internetportal,
för att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbsidor vill vi nedan informera dig om hur vi behandlar dina data.

Användningsdata
För att förbättra kvaliteten på våra webbsidor sparar vi för statistiska ändamål data om enskilda besök på våra sidor. Denna datapost består av:

• sidan från vilken filen begärdes
• filens namn
• datum och klockslag för begäran
• den överförda datamängden
• åtkomststatus (fil överförd, fil ej funnen)
• beskrivning av den använda webbläsarens typ
• IP-adressen för datorn som gör begäran förkortat med de tre sista tecknen.

Dessa data sparas anonymiserade. Det är därför uteslutet att skapa personrelaterade användarprofiler.

Cookies
Cookies är små filer som sparas på en besökarens hårddisk. De tillåter att information tillhandahålls under en viss tid och för att identifiera besökarens dator. Vi använder permanenta cookies för bättre användarstyrning och prestanda. Dessutom använder vi så kallade sessionscookies vilka automatiskt raderas när du stänger din webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om placeringen av cookies. På så sätt blir användningen av cookies tydlig för dig.

Kontaktformulär
För att använda vårt kontaktformulär behöver vi ditt namn och din e-postadress samt ditt meddelande till oss. Du kan meddela oss ytterligare uppgifter men måste inte.

Dina data används uteslutande för att skicka den begärda informationen.

Piwik
För webbanalys använder vi verktyget Piwik. Piwik använder så kallade “cookies”, det är textfiler som sparas på din dator och vilka för oss möjliggör en analys av användningen av webbsidan. För detta ändamål överförs den användningsinformation som cookien har skapat (inkl. den avkortade IP-adressen) till vår server och sparas för analys av användningen, vilket används av oss för optimering av webbsidan. Din IP-adress anonymiseras direkt i detta förlopp, så att du som användare förblir anonym för oss. Den information om din användning av denna webbsida som har skapats av cookien lämnas inte vidare till tredje part. Du kan blockera användningen av cookies genom en inställning i din webbläsare. I detta fall kan du eventuellt inte i full omfattning använda alla funktioner på denna webbplats. 

[Check-Box ] Ditt besök på denna webbplats registreras för närvarande av Piwik webbanalys. Klicka här så att ditt besök inte längre registreras.

Google Analytics
För att kunna behovsanpassa vår webbplats skapar vi med hjälp av Google Analytics användarprofiler under användning av pseudonymer. Google Analytics använder så kallade "cookies", det är textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur webbplatsen används. Den information om din användning som skapas av cookien överförs i regel till en server hos Google i USA och sparas där. Eftersom vi på denna webbplats har aktiverat IP-anonymiseringen förkortas din IP-adress dock först av Google, inom den Europeiska unionens medlemsstater eller de övriga staterna inom EES-området. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google i USA för att där förkortas. Google kommer att använda denna information för att åt oss utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen samt lämna upplysningar om andra webbplatsaktiviteter och internetrelaterade tjänster till oss.

Du kan när som helst motsäga dig att användningsprofiler skapas med användning av pseudonymer. För detta finns det flera möjligheter:

1.) En möjlighet att motsäga sig webbanalysen genom Google Analytics är att sätta en opt-out (blank) cookie vilken anvisar Google att inte spara eller använda dina data för webbanalysen. Tänk på att med denna åtgärd så genomförs ingen webbanalys endast så länge opt-out-cookien sparas av webbläsaren. Om du vill aktivera opt-out-cookien nu ska du klicka här.

2.) Du kan även göra en inställning i din webbläsare för att förhindra att de cookies som används för att skapa en profil sparas.

3.) Beroende på vilken webbläsare du använder har du möjligheten att installera ett plugin-program som förhindrar spårningen. För att göra det klicka här och installera det plugin-program som du kan hämta.

Dataöverföring till tredje part
Vi överför inte dina personrelaterade data till tredje part, om det inte är så att vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Åtgärder för att skydda dina data
Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data i så hög grad som möjligt. Förutom kraven på våra medarbetare beträffande tystnadsplikt och det noggranna urvalet och kontrollen av tjänsteleverantörer har vi även säkrat vår driftsmiljö på ett lämpligt sätt.

För att förhindra oönskad åtkomst använder vi på några sidor en kodningsmetod. Dina uppgifter överförs då via internet med hjälp av en SSL-kodning (Secure Socket Layer). Du känner igen detta genom att det i din webbläsares adressfält finns en symbol med ett stängt hänglås och adressen börjar med https://... Vi använder oss inte av kodning om du från oss enbart önskar att få allmänt tillgänglig information.

Dina rättigheter som användare
Du har som användare rätt att kräva information om vilka data om dig som är lagrade hos oss och för vilket ändamål denna lagring sker. Dessutom kan du korrigera felaktiga data eller låta radera sådana data som inte får lagras eller som inte behöver sparas. För information, önskemål, klagomål eller andra frågor och förslag rörande ämnet skydd av personuppgifter kan du kontakta oss, vi hjälper dig gärna.

Du kan i dessa frågor kontakta oss via office@remove-this.first-privacy.com. Vi behandlar ditt ärende snabbt.

image

HTML5 Video Playerby VideoJS